Kurs motorowodny, podczas jakiego rozwiązania International Sailing Schools Association dopasowane są do krajowych okoliczności

Kurs motorowodny, podzielony na część teoretyczną i praktyki organizowany jest w Sailing Camp. Zajęcia teoretyczne koncentrują się wokół kwestii powiązanych z budową i obsługą jachtu motorowodnego. Można dowiadywać się wszystkiego, co jest związane z manewrowaniem i pozostałymi operacjami na wodzie.

Omawiane są zagadnienia pozostające w zgodzie z wymaganiami Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Dzięki temu, kursy motorowodne można zdać wyjątkowo dobrze, otrzymując patent sternika. Część praktyczna odbywa się na świetnie przystosowanych i wyposażonych motorówkach, na jakich pływanie jest wygodą. Zajęcia w takiej części dotyczą także prac bosmańskich w porcie, a także odwołują się do robienia manewrów w porcie i na wodzie. Każdy kurs kończy się zdaniem egzaminu na patent sternika motorowodnego. W części teoretycznej egzaminu należy odpowiedzieć na 75 pytań. Żeby przejść przez egzamin, dobrej odpowiedzi trzeba udzielić na 65 pytań.

W części praktycznej ma miejsce sprawdzian wzorowego robienia manewrów portowych, wejście i zejście ze ślizgu oraz wykonanie manewru alarmowego człowiek za burtą. Oceniona jest także zdolność kierowania załogą oraz praca w roli załoganta. Zdobycie patentu na sternika motorowodnego upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych a także do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do dwunastu metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz po pozostałych wodach morskich w obrębie dwóch mil morskich od brzegu, w ciągu dnia.

Wszystkie wiadomości na temat szkolenia można odnaleźć na stronie Sailing Camp. Na szkoleniu obowiązują rozwiązania International Sailing Schools Association, aczkolwiek dostosowane do rodzimych okoliczności. I dlatego zaleca się zdobyć uprawnienia w takim centrum szkoleniowym. Kursy są dostosowane indywidualnie do oczekiwań kursantów, a jeśli pojawia się taka potrzeba, to przeprowadzane są szkolenia indywidualne.br>

Dodaj komentarz