Ogrodzenie posesji – w jaki sposób wybrać?

Brama stanowi niezbędny motyw budowlany czy to jako wejście do bloku, do sieni, wtedy bramą nazywa się po prostu drzwi prowadzące do wnętrza, czy też jako element płotu, furta przy wejściu na podwórko. Jednak najczęściej pod hasłem brama brano pod uwagę bramę miejską, która w dawnych czasach była najważniejszym elementem murów miejskich. Przejście bramy miejskiej w wiekach średnich nie było bynajmniej tak prostą do wykonania sprawą.

Obwarowania grodzkie były najbardziej strzeżonym elementem grodu, strzeżonego od strony kilkudziesięciu wartowników, którzy w dzień wpuszczali ludzi oraz zwierzęta do miasta (najczęściej gdy właśnie był targ i w mieście urządzany był jarmark lub inne święto), jednakże po zmroku bramy grodu były zamykane żeby żaden intruz nie mógł się przedostać do wewnątrz. Nie każdy miał możliwość, wejść do grodu w czasach średniowiecza. Wartownicy mieli prawo cofnąć dowolnego obywatela, jeśli swoim wyglądem albo zachowaniem wywoływał ich podejrzenia. Głównym założeniem było przepuszczanie wyłącznie obywateli grodu, kupców, rzemieślników, ewentualnie wędrownych kuglarzy czy polityków, minimalizowanie natomiast ryzyka wpuszczenia rabusiów, przestępców czy innych łotrów, którzy przeważnie zaczynali aktywność po zmroku.

Dlatego też wszyscy mieszkańcy grodu będąc świadomym, że zbytnia beztroska może ich kosztować nocowanie pod granicami grodu, starali się tak organizować swoje sprawy, żeby przekroczyć miejską furtę przed zmrokiem aby nie narażać się w ten sposób na nocowanie daleko od ich domu. Z drugiej strony, dla tych, którzy nie zdążyli dostać się za granicę grodu za dnia, pod jego murami, istniały karczmy oraz zajazdy dla podróżnych. Średniowieczne podania o Lajkoniku głoszą iż brama grodzka uratowała Kraków przed atakiem tatarskim. Ani jedna walka nie doszła do skutku, gdyż nie było takiej konieczności. Dość było zaledwie zawrzeć bramę, aby powstrzymać najazd.

Dodaj komentarz